26 czerwca 2018 roku weszły w życie nowe zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów usuwania zaćmy. Zmianie  uległy także kwestie związane z formą finansowania tych operacji. Co zmieniło się dla pacjentów? Czy operacja zaćmy w Czechach nadal będzie optymalnym rozwiązaniem dla chorych? Więcej informacji na ten temat w artykule.

 

Nowe standardy w ocenianiu możliwości przeprowadzenia operacji

Z pojawieniem się nowych wytycznych głównie zmieniły się standardy wskazywania kryteriów medycznych. To właśnie od nich zależy, czy pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu, czy też nie. Teraz na każdym etapie leczenia, od momentu wypisania skierowania do momentu przeprowadzenia operacji włącznie, weryfikowany jest stan zaawansowania choroby pacjenta.

Okulista, który kieruje Cię na operację usunięcia zaćmy, jest zobowiązany do dołączenia do skierowania kopii wyników badań i konsultacji. Warto tutaj podkreślić, że otrzymane przez specjalistę dokumenty muszą umożliwić placówce, w której będziesz wykonywać zabieg (świadczeniodawcy zabiegu), weryfikację wskazanych kryteriów.

W ocenianiu możliwości do przeprowadzenia operacji zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Od 26 czerwca 2018 roku obowiązuje wizyta kwalifikacyjna (musi ona odbyć się w terminie 30 dni od zgłoszenia się pacjenta do placówki), w której trakcie specjalista upewnia się, że pacjent spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do zabiegu.

Jakie kryteria obowiązują przy kwalifikacji do operacji zaćmy?

Kryteria, na podstawie których pacjenci są kwalifikowani do zabiegu, zostały stworzone przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO). Według wytycznych PTO podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest stwierdzenie zmętnienia soczewki w trakcie badania z użyciem biomikroskopu po rozszerzeniu źrenicy. Oprócz tego nie wolno kwalifikować do operacji zaćmy pacjentów, których ostrość wzroku do dali jest lepsza niż 0.6 wg tablicy Snellena.

Oczywiście, PTO wzięło również pod uwagę wyjątkowe sytuacje, przy których pacjent może zakwalifikować się do operacji zaćmy mimo niespełnienia wyżej wspomnianych kryteriów.

Do zabiegu usunięcia zaćmy mogą zakwalifikować się osoby:

  • u których zaćma uniemożliwia diagnozę oraz leczenie innych chorób oka;
  • które borykają się z jaskrą zamkniętego kąta lub z wąskim kątem przesączania, co znacznie podwyższa ryzyko zachorowania na jaskrę;
  • u których występuje różnowzroczność po operacji pierwszego oka, która przekracza 3,0 D;
  • wykonujące zawód kierowcy, a także osoby upośledzone lub chore umysłowo.
 

Operacja zaćmy w Czechach w 3 krokach z AlfaVision

Zasady kwalifikacji do zabiegu zaćmy na NFZ zmieniły się, ale wykonanie operacji w AlfaVision nadal jest niezwykle proste. Wystarczą tak naprawdę 3 kroki, by wyleczyć u nas kataraktę.

 

Krok 1.

Skontaktuj się z naszym konsultantem i umów się na wizytę w szpitalu w Skoczowie z okulistą.

Krok 2.

Odwiedź szpital w Skoczowie. W trakcie wizyty nie tylko zarejestrujesz się na zabieg, ale też zostaniesz poddany badaniom, na podstawie których okulista wybierze dla Ciebie najlepsze soczewki.

Krok 3.

Odwiedzasz naszą placówkę w Stonavie. W AlfaVision czeka Cię badanie kwalifikujące, a potem przeprowadzana jest operacja zaćmy (ok. 20 minut) i rekonwalescencja. Tego samego dnia wracasz również do domu.

operacja zaćmy

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami