Polityka prywatności | Alfavision

Postanowienia ogólne § 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających w Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.alfavision-zacma.pl. 2. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego (dalej: „Dane Osobowe”) jest ALFA VISION s.r.o. z siedzibą w Stonava 1071, 735 34 Stonava, IČO 04379853, DIČ CZ04379853, telefon kontaktowy: +420 596 422 686 i e-mail: alfavision-zacma@gmail.com zwana dalej „Administratorem”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Regulaminem”.

3. „Użytkownikiem” jest osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora lub osobę, która chce korzystać z tych usług, albo internautę, który odwiedza stronę internetową.

4. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób, które korzystają z Serwisu oraz uregulowań prawnych opisanych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

5. Zbiory danych osób, które korzystają z Serwisu, są zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne oraz podlegają każdorazowej i natychmiastowej uaktualnieniu nie później niż w terminie 30 dni od daty zmiany środków ochrony danych osobowych.
6. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.

7. Administrator przestrzega środków technicznych wskazanych we wniosku GIODO. Należą do nich: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej oraz telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych.

8. Usługodawca, który jest administratorem Serwisu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych osobowych. Wgląd do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które przechowują, gromadzą oraz przetwarzają dane osobowe zgodnie z własnymi Regulaminami. Dostęp do danych Użytkownika jest udzielany jedynie niezbędnym podmiotom, które zapewnią prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zasady prywatności § 2

1. Administrator wykorzystuje jedynie dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim Użytkownik udostępnił dane Administratorowi oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, dzięki którym prywatność i poufność danych zostanie zachowana.

2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. W razie wątpliwości, w jaki sposób wykorzystywane są dane Użytkownika, zadaniem Administratora jest podjęcie działań w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

3. Administrator zwraca szczególną uwagę i dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników Serwisu przed nieuprawnionym dostępem oraz modyfikacją, a także ujawnieniem i niszczeniem informacji, jakie znajdują się w jego posiadaniu.

4. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do współpracy z organami, które zajmują się ochroną danych oraz uprawnionymi organami ścigania.

Zakres i cel zbierania danych osobowych § 3

1. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do zrealizowania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczoną za pośrednictwem Serwisu, szczególne w celu realizacji usługi Formularza kontaktowego.

2. Administrator zbiera, przechowuje i przetwarza dane tj.: – imię i nazwisko, – adres poczty elektronicznej (e-mail), – numer telefonu.

3. Administrator oświadcza, że wyżej wymienione dane są podawane przez Użytkownika dobrowolnie i są niezbędne do pełnej realizacji usług, które są świadczone za pośrednictwem Serwisu.

Polityka Cookies § 4

1. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach Cookies w sposób automatyczny. Cookies, nazywane też ciasteczkami, są to maleńkie porcje informacji, które są zapisywane przez przeglądarkę. W ten sposób Serwis internetowy jest w stanie zapamiętać preferencje Użytkownika, a także są one personalizowanie w zakresie wyświetlanych treści, a nawet reklam. Ciasteczka nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Użytkownika, ani nie mają też żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji Serwisu internetowego, m.in. za ich pomocą możliwe jest tworzenie statystyk odwiedzin czy publikowanie spersonalizowanych reklam.

3. Za pomocą plików Cookies Administrator zbiera następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego etc. Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Użytkownika, ani też nie przekazują ich dalej. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje je tylko za zgodą Użytkownika.

4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, wystarczy, że zmieni ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

Prawa i obowiązki § 5

1. Obowiązkiem i prawem Administratora jest przekazywanie wybranych lub wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zostały zgromadzone przez Administratora. Prawo obejmuje nie tylko wgląd, ale też możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia czy usunięcia przetwarzania danych osobowych Użytkownika bez podania jakiekolwiek przyczyny.

3. W celu realizacji praw Użytkownik w dowolnym momencie może przesłać oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub może je przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Usunięcie danych osobowych, zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może doprowadzić do braku możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego bądź ich ograniczeniem.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zaćmy?
Chcesz umówić się na wizytę?
Wypełnij formularz kontaktowy.
Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h.]